Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.poniedziałek, 1 listopada 2010

Zgloszenia do turniejow

---------------------------------------------
Informacja o programie zgłoszeń bezpośrenich do turniejów ICCF w zakładce
Bezposrednie (DE). Jak na razie polskich zawodników obowiązują zgłoszenia do turniejów ICCF poprzez federację narodową (KSzGK). Zasady podano w komunikacie. 

-----------------------------------
Opłaty za turnieje międzynarodowe ICCF 2011

Ukazał się komunikat KSzGK o obowiązujących warunkach startu w turniejach międzynarodowych ICCF w 2011 roku, w tym opłatach za turnieje. Jak można zauważyć stawki są nieco niższe niż obowiązujące jeszcze na ten rok. Zmianie uległy ponadto warunki startu w turniejach promocyjnych o czym już wcześniej informowaliśmy. Rozliczenia z ICCF od roku 2011 dokonywane są w euro, w razie dużych wahań kursu opłaty startowe mogą ulec zmianie.
Zapraszamy do lektury i zaplanowania swoich startów na 2011.

Przewiduje się jeszcze inne turnieje (w dużej mierze za zaproszeniami) organizowane przez inne federacje narodowe.
No i 18.Puchar Świata zintegrowany z turniejami jubileuszowymi z okazji 60-lecia ICCF, a którego organizację powierzono Polsce.

Stosowne komunikaty będą sukcesywnie zamieszczane.

-----------------------------------------------
Money Prize Tournament


Ostatni Kongres ICCF podjął decyzję o rezygnacji z turniejów MPT ze względu na to, że ta forma rozgrywek się nie sprawdziła.
Zostaną dokończone jedynie te, które już zostały przygotowane.