Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.piątek, 18 grudnia 2009

FINAŁ XVI OLIMPIADY

Kongres ICCF w Leeds zdecydował, że Finał XVI Olimpiady złożony będzie z 13 zespołów – trzy zwycięskie zespoły XIII Olimpiady, po trzy zespoły z eliminacji XVI Olimpiady z każdej grupy oraz jedna najlepsza jako czwarta z pozostałych. W przypadku kiedy zespoły uzyskują podwójne uprawnienie (finał XIII Olimpiady, eliminacje XVI Olimpiady) do finału z eliminacji zostaje zakwalifikowany kolejny zespół.

Ostatecznie do Finału XVI Olimpiady zostały zakwalifikowane następujące kraje: Niemcy, Czechy, Polska, Izrael, Włochy, Brazylia, Francja, Anglia, Ukraina, Finlandia, Szwecja, Słowacja, USA. Finał XVI Olimpiady wystartuje 10 czerwca 2010 r. i rozgrywany będzie pocztą tradycyjną.

Zespoły składać się będą z czterech zawodników. Skład reprezentacji naszego kraju wyłoniony zostanie spośród kandydatów, którzy nadeślą swoje zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. na adres polskiego delegata w ICCF Józefa Lubasa. Kandydatury do składu reprezentacji nadsyłać mogą finaliści XIII Olimpiady, zawodnicy ze składu eliminacji XVI Olimpiady oraz pozostali posiadający tytuły międzynarodowe ICCF.

Decyzje Kongresu ICCF 2009 dot. rozgrywek

FINAŁ XVI OLIMPIADY
Kongres ICCF w Leeds zdecydował, że Finał XVI Olimpiady złożony będzie z 13 zespołów – trzy zwycięskie zespoły XIII Olimpiady, po trzy zespoły z eliminacji XVI Olimpiady z każdej grupy oraz jedna najlepsza jako czwarta z pozostałych. W przypadku kiedy zespoły uzyskują podwójne uprawnienie (finał XIII Olimpiady, eliminacje XVI Olimpiady) do finału z eliminacji zostaje zakwalifikowany kolejny zespół. Ostatecznie do Finału XVI Olimpiady zostały zakwalifikowane następujące kraje: Niemcy, Czechy, Polska, Izrael, Włochy, Brazylia, Francja, Anglia, Ukraina, Finlandia, Szwecja, Słowacja, USA. Finał XVI Olimpiady wystartuje 10 czerwca 2010 r. i rozgrywany będzie pocztą tradycyjną. Zespoły składać się będą z czterech zawodników. Skład reprezentacji naszego kraju wyłoniony zostanie spośród kandydatów, którzy nadeślą swoje zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. na adres polskiego delegata w ICCF Józefa Lubasa. Kandydatury do składu reprezentacji nadsyłać mogą finaliści XIII Olimpiady, zawodnicy ze składu eliminacji XVI Olimpiady oraz pozostali posiadający tytuły międzynarodowe ICCF.
 
---------------------------- 
 Zmiany w zasadach organizacji mistrzostw świata ICCF Decyzje Kongresu ICCF 2009 dot. rozgrywek z cyklu mistrzostw świata w 2010 r.   Eliminacje mistrzostw świata (preliminaries) – start 10 marca 2010 r. Półfinały mistrzostw świata (semifinals) - start 10 czerwca 2010. Turnieje kandydackie (candidates) - start 10 września 2010 r.
Zgłoszenia do eliminacji za pośrednictwem narodowej federacji od dnia 1 do   31 stycznia 2010 r. Te same terminy obowiązują do półfinałów i turniejów kandydackich. Przedłużenie terminów zgłoszeń dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabędą w 2010 r. lecz nie dłużej niż do 30 kwietnia 2010 r. dotyczy połfinałów i do 30 czerwca 2010 r. turnieje kandydackie.

czwartek, 17 grudnia 2009

Zmiany w zasadach organizacji mistrzostw świata

Zmiany w zasadach organizacji mistrzostw świata ICCF
Decyzje Kongresu ICCF 2009 dot. rozgrywek z cyklu mistrzostw świata w 2010 r.  

Eliminacje mistrzostw świata (preliminaries) – start 10 marca 2010 r.
Półfinały mistrzostw świata (semifinals) - start 10 czerwca 2010.
Turnieje kandydackie (candidates) - start 10 września 2010 r.

Zgłoszenia do eliminacji za pośrednictwem narodowej federacji od dnia 1 do   31 stycznia 2010 r. Te same terminy obowiązują do półfinałów i turniejów kandydackich. Przedłużenie terminów zgłoszeń dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabędą w 2010 r. lecz nie dłużej niż do 30 kwietnia 2010 r. dotyczy połfinałów i do 30 czerwca 2010 r. turnieje kandydackie.