Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.czwartek, 27 maja 2010

4 Otwarty Puchar Świata

Zgłoszenia do turnieju dla zawodników polskich dokonywane są za pośrednictwem narodowej federacji. W zgłoszeniu należy podać dane jak w turniejach ICCF. Wpisowe w kwocie 36 PLN płatne na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Związku Szachowego: ING Bank Śląski I O/Kielce    nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229 z dopiskiem "ICCF". Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: sq8gbn@tlen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 17 maja 2010

Finał 16 Olimpiady

10 czerwca 2010 r. startuje Finał 16 Olimpiady złożony z 13 reprezentacji tj. trzech zwycięskich zespołów XIII Olimpiady, po trzy zespoły z eliminacji XVI Olimpiady z każdej grupy oraz jedna najlepsza jako czwarta z pozostałych. W przypadku kiedy zespoły uzyskały podwójne uprawnienie tak jak to miało miejsce z reprezentacją naszego kraju (finał XIII Olimpiady, eliminacje XVI Olimpiady) do finału z eliminacji został zakwalifikowany kolejny zespół.
Ostatecznie w finale startują reprezentacje: Brazylia-2564, Niemcy-2572, Czechy-2619, Francja-2554, Anglia-2382, Włochy-2482, Izrael-2548, Polska-2514, Szwecja-2495, Finlandia-2457, USA-2542, Ukraina-2477, Słowacja-2448.
Olimpiada rozgrywana jest pocztą tradycyjną na 4 szachownicach, razem 52 zawodników.

Polskę w Finale XVI Olimpiady reprezentują:
1. SM Rafael Pierzak (2536),
2. Marek Sądowski (2510),
3. SM Antoni Schön (2505),
4. SM Adam Zmokły (2506).
Poszczególne szachownice są kategorii 1.13-tej, 2.12-tej, 3.11-tej, 4.9-tej.

niedziela, 16 maja 2010

Półfinały 34 mistrzostw świata

10 czerwca 2010 r. startują 34-te półfinały mistrzostw świata. Uczestniczy w nich 156 zawodników w 12 grupach turniejowych, a wśród nich 7 zawodników naszego kraju. Z każdej grupy do turnieju kandydackiego awansuje dwóch najlepszych zawodników. Grupa 1 prowadzi rozgrywki pocztą tradycyjną, pozostałe poprzez serwer ICCF.

Stawkę zawodników polskich rozpoczyna SM Tadeusz Baranowski - grupa 2. W grupie 4-tej startuje SM Dariusz Szczepankiewicz, 7-mej SM Jerzy Staniszewski, 8-mej SM Dr. Wojciech Krzyżanowski, 9-tej Ryszard Kwieciński, 10-tej Mariusz Wojnar, 11-tej SM Antoni Schön. Wszystkie grupy są kategorii 8-mej oprócz pierwszej, która jest kategorii 6-tej.

Nasze Panie w turniejach międzynarodowych

Nasze Panie w turniejach międzynarodowych – zaproszeniowych – Skonieczna Barbara i Bożena Wójcik-Wojtkowiak uczestniczki Olimpiady – występują w turniejach międzynarodowych – zaproszeniowych organizowanych przez federację niemiecką BdF.