Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.środa, 24 listopada 2010

DE5A zgłoszenia

Turniej z okazji 5-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE5A]

24.11.2010Ukazała się informacja o turnieju ICCF dla uczczenia 5-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry 5th Webserver Anniversary Tournament - DE5A). Zawody mają wystartować w dniu 05.04.2011, który jest dniem rozpoczęcia programu DE. Pierwsze prapoczątki programu datują się nawet pięć lat wcześniej, więc w zasadzie powinno się świętować 10-tą rocznicę
Głównym celem turnieju DE5A jest uhonorowanie federacji członkowskich oraz zawodników za ich wsparcie dla tego programu. Organizatorem jest obecny przewodniczący Komisji zgłoszeń bezpośrednich ICCF (ICCF DE Commissioner), Jean-Christophe Chazalette, którego będzie wspierał SM Dr Michael Millstone, sędzia międzynarodowy (IA), Sekretarz Generalny ICCF oraz były przewodniczący Komisji zgłoszeń bezpośrednich ICCF.
Będą trzy etapy (eliminacje, półfinały i finał) oraz nagrody na każdym etapie.
1. Uczestnicy:
Uprawnieni do udziału są jedynie zawodnicy tych federacji, które przystąpiły do program DE.
W związku z tym, że w dniu 08.11.2010 została przekazana do ICCF decyzja o przystąpieniu Polski od 01.01.2011  do programu zgłoszeń bezpośrenich (DE), polscy zawodnicy są uprawnieni do udziału w tych zawodach. Aby zapewnić równe warunki uzgodniłem z organizatorem, że na potrzeby tych zawodów polcy zawodnicy będą mogli zgłaszać się już od 15.12.2010. 
2. Zawody:
·         W zawodach obowiązują wyłącznie zgłoszenia bezpośrednie, zarówno dla płatności za wpisowe jak i przy odbiorze nagród.
·         Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w dniu 15.12.2010 poprzez serwer ICCF. Stosowny link zostanie umieszczony na stronie “New events”. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń w dniu 01.03.2011.
·         Eliminacje rozpoczną się 05.04.2011, a zakończą 05.07.2012 (okres gry 15 miesięcy).
·         Informacje na temat półfinału oraz finału zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.
3. Tempo gry, ranking oraz normy na tytuły
Zawody podlegają ocenie rankingowej, a uzyskanie norm na tytuły będzie możliwe po spełnieniu stosownych wymagań. Tempo gry wynosi 10 posunięć w ciągu 30 dni z możliwością proponowania wariantów.
4. Zgłoszenia
·         Wpisowe wynosi 8,10 EUR za każde zgłoszenie i jest możliwe tylko poprzez zgłoszenie bezpośrednie (nie ma możliwości zgłoszeń poprzez federację narodową), płatność możliwa tylko w Euro.
·         Nowi zawodnicy dla ICCF (czyli nie posiadający ICCF ID), jak też utytułowani zawodnicy (ICCF lub FIDE), są uprawnieni do 1 darmowego zgłoszenia (każde kolejne jest już płatne).
·         Wielokrotne zgłoszenia są możliwe w eliminacjach bez ograniczeń.
5. Kwalifikacje
·         Grupy eliminacyjne będą liczyły 7-11 zawodników, w zależności od ilości zgłoszeń.
·         Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinału.
·         W razie równej ilości punktów rozstrzyga punktacja pomocnicza zgodnie z przepisami ICCF oraz poniższymi zastrzeżeniami.
·         Żaden zawodnik nie może zakwalifikować się do więcej niż dwóch grup półfinałowych oraz możliwy jest tylko jednokrotny awans do finału.
·         Niezakończone partie do 05.07.2012 zostaną poddane ocenie. Decyzja oceniającego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Nagrody
Eliminacje:
Każdy zwycięzca otrzyma 1 darmowe zgłoszenie do dowolnego turnieju DE (ważne przez 1 rok) oraz awansuje do półfinału (ograniczenie do 2 kwalifikacji na zawodnika).
Półfinały:
Każdy zwycięzca otrzyma 3 darmowe zgłoszenia do dowolnego turnieju DE (ważne przez 2 lata) oraz awansuje do finału (ograniczenie do 1 kwalifikacji na zawodnika).
Finał:
Zwycięzca otrzyma nagrodę zawodów (the DE 5th Anniversary Tournament trophy), ekwiwalent 7 % wpisowego zebranego w zawodach oraz 200,00 EUR ufundowane przez ICCF (płatne poprzez Paypal).
Drugi zawodnik otrzyma 5 % wpisowego zebranego w zawodach oraz 150,00 EUR ufundowane przez ICCF (płatne poprzez Paypal).
Trzeci zawodnik otrzyma 3 % wpisowego zebranego w zawodach oraz 100,00 EUR ufundowane przez ICCF (płatne poprzez Paypal).

------------------------------------
15.12.2010
DE5A - zgłoszenia już można składać!

Już od dziś do dnia 01.03.2011 organizator przyjmuje zgłoszenia do turnieju ICCF dla uczczenia 5-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry 5th Webserver Anniversary Tournament - DE5A). Zawody mają wystartować w dniu 05.04.2011.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ
Stosowny link jest umieszczony na stronie ICCF w zakładce “New events”.
Należy odszukać wiersz z turniejem "DE 5th Webserver Anniversary - Preliminaries" i na końcu wiersza kliknąć na słowo "Enter". Ukaże się okienko, w którym powinny ukazać się dane zawodnika. Jeśli zawodnik nie był zalogowany to należy to uczynić i ponowić powyższą procedurę.
Następnie kliknąć "Next" po czym ukazuje się okienko z wielkością wpisowego (8,10EUR), znowu klikamy "Next".
Należy sprawdzić swoje dane i kliknąć na przycisk Paypal, aby rozpocząć transakcję.
Jeśli ktoś nie posiada jeszcze konta Paypal może z łatwością założyć takowe podczas tej procedury.

UWAGA !!!
Jest odzielny link do bepłatnych zgłoszeń (dla uprawnionych, czyli zawodników z tytułami lub bez numeru identyfikacyjnego ICCF, ale tylko jedno zgłoszenie, drugie jest już płatne - patrz wyżej pkt.4).
PROCEDURA DO BEZPŁATNEGO ZGŁASZANIA SIĘ
Jest ona bardzo podobna do powyższej procedury.
Należy odszukać wiersz z turniejem "Free Entry to DE5A - Newcomers and titled players" i na końcu wiersza kliknąć na słowo "Enter". Ukaże się okienko, w którym powinny ukazać się dane zawodnika.

*Jeśli zawodnik utytułowany nie był zalogowany to należy to uczynić i ponowić powyższą procedurę.
**Jeśli zawodnik jest nowy należy wpisać swoje imię, nazwisko, płeć, kraj oraz adres poczty elektronicznej. Pole z numerem identyfikacyjnym ICCF ID należy pozostawić puste.

W polu "Qualification reason" wpisać podstawę zgłoszenia (1, 2 lub 3) oraz ewentualnie inne wymagane informacje (np. numer identyfikacyjny FIDE dla utytułowanych zawodników FIDE).

Następnie kliknąć "Next" po czym ukazuje się okienko, w którym można wpisać dodatkową informację do organizatora i klikamy "OK".

Życzymy powodzenia!
----------------------------------------------------
02.01.2011
DE5A - drobna zmiana w warunkach zgłoszenia

Nastąpiła drobna zmiana w warunkach zgłoszenia. Mianowicie Biuro Wykonawcze zdecydowało uznać za nowego zawodnika dla ICCF uprawnionego do jednego bezpłatnego zgłoszenia:
-zawodnika bez numeru identyfikacyjnego (ICCF ID) jak też
-zawodnika z numerem identyfikacyjnym (ICCF ID), ale który nigdy nie zgłosił się do żadnego turnieju/ meczu, nawet towarzyskiego.