Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.czwartek, 5 sierpnia 2010

Licencje zawodnicze

1. Komunikat PZSzach w sprawie licencji wraz załącznikami (regulamin, instrukcja, zarządzenie, pliki do pobrania)

2. W razie potrzeby szachiści korespondencyjni mogą kierować wnioski o wyrobienie licencji zawodniczej do Świętokrzyskiego Związku Szachowego (sposób wyrobienia w zakładce "jak wyrobić..." lub poniżej). 
LICENCJE ZAWODNICZE
Zachęcamy wszystkich szachistów grających korespondencyjnie do wyrobienia licencji zawodniczej. Upoważnia ona do gry we wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez Polski Związek Szachowy, mistrzostwach okręgowych i innych prestiżowych turniejach. Obecnie każda licencja przyznawana jest dożywotnio, wiąże się z niewielkimi formalnościami i jednorazową opłatą 30 zł. We wszystkich dyscyplinach sportu profesjonalny zawodnik - to zawodnik z licencją!
Chcąc aby szachy korespondencyjne były traktowane podobnie do innych dyscyplin MUSIMY! zaakceptować tę formę ewidencji.

Aby uzyskać licencję należy:
1. Wydrukować i wypełnić WNIOSEK o przyznanie licencji
2. W części "Wypełnia klub wnioskodawcy" uzyskać adnotację z klubu "Zawodnik {nazwisko, imię} jest członkiem klubu"
(jeżeli zawodnik nie ma przynależności klubowej i chce być zarejestrowany jako członek sekcji korespondencyjnej przy Świętokrzyskim Związku Szachowym - pozostawia tę rubrykę niewypełnioną)
3. Wysłać lub przekazać do Wojewódzkiego Związku Szachowego, na którego terenie jest zarejestrowany klub (jeżeli zawodnik nie ma przynależności klubowej i chce być zarejestrowany jako członek sekcji korespondencyjnej - na adres: 25-636 Kielce 28, skrytka pocztowa 1028, z dopiskiem: SZACHY)
4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania szachów, wydane przez lekarza medycyny sportowej,
- kserokopię wpłaty kosztów wydania licencji, w wysokości 30 zł, na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego,
- dwa zdjęcia.
Jeżeli zawodnik nie ma przynależności klubowej i chce być zarejestrowany jako członek sekcji korespondencyjnej przesyła: wniosek, dwa zdjęcia oraz potwierdzenie wpłaty (30 zł) na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Związku Szachowego ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229
Wszelkich informacji związanych z wyrobieniem licencji udziela: Marta Orłowska biuro@szszach.pl, tel. 413430077.