Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.sobota, 3 lipca 2010

Kongresy ICCF

Kongres ICCF

Kongres jest najwyższą władzą ustawodawczą ICCF. Zatwierdza on budżet ICCF, wybiera biuro wykonawcze i audytora oraz określa strukturę ICCF. Nadzoruje działania zlecone biuru wykonawczemu oraz urzędnikom ICCF.
.
Głosującymi członkami kongresu są oficjalni delegaci organizacji członkowskich.
.
Kongres powinien zbierać się przynajmniej co drugi rok. O przygotowaniach do kongresu powinien zdecydować kongres poprzedzający lub, w przypadku braku takiej decyzji, prezydent.
[Wyciąg ze statutu ICCF]

------------------------------------------------------

Wykaz kongresów ICCF

Polska organizowała posiedzenia kongresu ICCF trzykrotnie:
-1973-Warszawa,
-1983-Poznań oraz
-1993-Gdańsk.

Pełny wykaz wszystkich kongresów i spotkań można znaleźć pod adresem:
http://congress.iccf.com/