Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.poniedziałek, 20 grudnia 2010

56IMP półfinał - kom startowy

Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach


Warszawa, 20.12.2010

Komunikat startowy
Półfinałów 56 Indywidualnych Mistrzostw Polski
w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników półfinałów 56 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej atmosferze!
1.Celem zawodów jest ustalenie zawodników awansujących do finału 56MP.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.01.2011 r.
Zakończenie gry: 15.11.2012 r.
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami półfinałów 56 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):

Lp
Tytuł
Nazwisko, Imię
Ranking
(2011/1)
1
IM
Nowak, Ireneusz
2343
2
Łucki, Stanisław
2312
3
Grochowski, Mariusz
2277
4
Woźnica, Mirosław
2272
5
Turczyński, Marian
2249
6
Wernikiewicz, Zbigniew
2247
7
Mroczek, Jacek
2237
8
Kolanek, Roman
2232
9
Chomicki, Henryk
2229
10
Zawadka, Zbigniew
2220
11
Sanner, Zdzisław
2215
12
Stich, Tadeusz
2201
13
Kowalczyk, Ryszard
2091
14
Oleksak, Andrzej
2013
15
Grabowski, Benedykt
2010
16
Kępiński, Janusz
1999

Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń na utworzenie dwóch grup (minimum 22) półfinały zostaną rozegrane w jednej 16-osobowej grupie.
Średni ranking turnieju wynosi 2197.
Większość zawodników uczestniczyła już w finale MP, a kolega mistrz międzynarodowy Ireneusz Nowak już 4-krotnie. Najwcześniej, bo w finale 4 MP, zdobywał swoje ostrogi kolega Ryszard Kowalczyk.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF, dostępne na stronie KSzGK pod adresem: http://szachykorespondencyjne.pl.tl/Przepisy.htm .
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- Suma zdobytych punktów,
- Punktacja Sonnenborna-Bergera,
- Wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Awans do finału 56 MP uzyskają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-5. Będą oni mogli zagrać w finale MP pod warunkiem posiadania aktualnego rankingu ≥2200; w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju.
Ponadto ustalono pulę nagród w wysokości 1000zł.
Podział nagród: za 1m-420zł, 2m-280zł, 3m-130zł, 4m-100zł, dla zawodnika z największą liczbą zwycięstw-70zł (przy takiej samej ilości zwycięstw u kilku zawodników nagrodę otrzyma zawodnik zajmujący wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej).
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar (kszgk.turnieje@gmail.com)
Sędzia drugiej instancji: IA Józef Lubas (sq8gbn@tlen.pl)
Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu, do drugiej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego mistrzostw, a regulaminu do przewodniczącego KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

Sędzia turnieju
(-) Mariusz Wojnar
Przewodniczący KSzGK
(-) Tomasz Stefaniak


Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)

19 grudnia 2010 19:57
56. Polish Championship Semifinal


Please find below the start list for the new event 56. Polish Championship Semifinal. The short name of the event is POL/C56/sf.
The TD is Wojnar, Mariusz (mariusz.wojnar@gmail.com).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 January 2011.
The end date is 15 November 2012.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.


Rated

Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
1. 429131 POL Turczynski, Marian (2249)
2. 421410 POL Kepinski, Janusz (1999)
3. 420258 POL Grabowski, Benedykt (2010)
4. 421350 POL Lucki, Stanislaw (2312)
5. 421093 POL  IM Nowak, Ireneusz (2343)
6. 421349 POL Stich, Tadeusz (2201)
7. 421423 POL Kowalczyk, Ryszard (2091)
8. 420687 POL Zawadka, Zbigniew (2220)
9. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2277)
10. 421151 POL Mroczek, Jacek (2237)
11. 421200 POL Sanner, Zdzislaw (2215)
12. 420672 POL Kolanek, Roman (2232)
13. 421179 POL Woznica, Miroslaw (2272)
14. 420285 POL Chomicki, Henryk (2229)
15. 421220 POL Wernikiewicz, Zbigniew (2247)
16. 421445 POL Oleksak, Andrzej (2013)
1 is white against 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
2 is white against 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
3 is white against 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
4 is white against 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15
5 is white against 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16
6 is white against 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15
7 is white against 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16
8 is white against 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15
9 is white against 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16
10 is white against 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15
11 is white against 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16
12 is white against 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15
13 is white against 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16
14 is white against 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
15 is white against 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16
16 is white against 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ICCF - The International Correspondence Chess Federation
http://www.iccf.com/  http://www.iccf-webchess.com/