Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.środa, 15 września 2010

Regulamin IMP 2011


Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach


Warszawa, 15.09.2010

Regulamin
Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
(edycja 2011)
1.Celem zawodów jest wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych oraz ustalenie zawodników awansujących do półfinałów i finału MP.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
MP zostaną rozegrane w terminie od 15 stycznia 2011 r.
Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).
4.Uczestnictwo
Warunki uczestnictwa w finale, półfinale oraz ćwierćfinale MP przedstawiono poniżej.
Przy przyjęciu do turniejów wymagana będzie licencja zawodnicza (w razie potrzeby sposób wyrobienia na stronie KSzGK w zakładce "Licencje zawodnicze").
A.Uprawnienia do udziału w 54 Finale Mistrzostw Polski

Lp.
Turniej
Nazwisko i imię
Uwagi
1
49 Finał MP
Schön, Antoni
mistrzowie Polski
z 4 poprzednich finałów
(49-52)
-
50 Finał MP
Schön, Antoni
2
51 Finał MP
Sławiński, Tomasz
3
52 Finał MP
Szczepański, Zbigniew
4
52 Finał MP
Staniszewski, Jerzy
wicemistrzowie Polski
z przedostatniego finału
-
52 Finał MP
Sławiński, Tomasz

Pozostałymi uczestnikami finału 54 MP będą zawodnicy, którzy:
  1. uzyskali awans w rozgrywkach 54 półfinałów MP (którzy zajęli miejsca 1-3 i posiadają aktualny ranking ≥2200; w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju);
  2. stawkę uzupełnią zawodnicy z rankingiem (ICCF, FIDE) ≥ 2400 kolejno wg: rankingu i tytułu oraz kolejności zgłoszeń.
Finał powinien zostać rozegrany z udziałem maksymalnie 17 zawodników. KSzGK ma prawo zwiększyć liczbę uczestników finału MP tylko w sytuacjach wyjątkowych.
B.Uprawnienia do udziału w półfinale 56 Mistrzostw Polski
  1. Zawodnicy awansujący z ćwierćfinałów (którzy zajęli miejsca 1-3 i posiadają aktualny ranking ≥ 2000; w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju);
  2. Zawodnicy z 54 półfinału MP, którzy zdobyli ≥ 60% punktów, a nie awansowali do finału (warunek: aktualny ranking ≥ 2000);
  3. Zawodnicy z 51 i 52 finału MP (warunek: aktualny ranking ≥ 2000);
  4. Zawodnicy posiadający aktualny ranking (ICCF, FIDE) ≥ 2200.
Półfinały powinny zostać rozegrane z udziałem ok. 11 - 13 zawodników w każdej grupie.
C.Uprawnienia do udziału w ćwierćfinale 58 Mistrzostw Polski
Prawo gry w ćwierćfinałach mają wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanego rankingu.
Ćwierćfinały powinny zostać rozegrane z udziałem ok. 7-8 zawodników.
Zawodnicy uprawnieni do gry w półfinałach (oraz uczestnicy ćwierćfinałów) MP mają prawo grać tylko w jednej grupie danego szczebla rozgrywek jednocześnie.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez sędziego.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry ICCF.
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- Suma zdobytych punktów,
- Punktacja Sonnenborna-Bergera,
- Wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł mistrza Polski.
Najlepsi zawodnicy finału MP otrzymują za miejsca:
·        pierwsze - medal złoty, dyplom oraz puchar;
·        drugie - medal srebrny oraz dyplom;
·        trzecie - medal brązowy oraz dyplom.
Medaliści finału MP uzyskują prawo gry w kolejnej edycji finału bez eliminacji.
Ponadto przewiduje się pulę nagród odpowiednio
·        finał ok.1500zł;
·        półfinały (łączna dla grup) ok.1400zł;
·        ćwierćfinały (łączna dla grup) ok. 500zł
Wstępny podział nagród: za 1m-45%, 2m-30%, 3m-15%, dla zawodnika z największą liczbą zwycięstw-10%.
Szczegóły podziału puli nagród oraz warunki awansu z ćwierćfinałów i półfinałów zostaną podane w komunikacie startowym.
9.Zgłoszenia
Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać na adres: kszgk.turnieje@gmail.com podając swoje dane adresowe, nr licencji (oraz kto i kiedy ją wydał), nazwę turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz dołączyć kopię dowodu wpłaty (w postaci pliku jpg lub pdf).

Chętni do gry w FINALE i PÓŁFINAŁACH - jeżeli nie znajdują się na liście uprawnionych przed wpłatą wpisowego powinni uzyskać potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do gry w turnieju.
Termin zgłoszeń do 15 grudnia 2010 roku.
10.Finansowanie
Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy.
Wpisowe do ww. turniejów wynosi: 100 zł FINAŁ MP; 70 zł PÓŁFINAŁ; 50 zł ĆWIERĆFINAŁ.
Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Związku Szachowego:
ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229
z dopiskiem [w polu tytułem] "FINAŁ 54 MP", "PÓŁFINAŁ 56 MP" lub "ĆWIERĆFINAŁ 58 MP" (zależnie od turnieju).
Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w roku 2010 obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce).
11.Postanowienia końcowe
Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzGK.
Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu, do drugiej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzGK.
Organizator jest zobowiązany zamieścić Regulamin zawodów na minimum 60 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej KSzGK PZSzach (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/).
Organizator za zgodą KSzGK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego mistrzostw, a regulaminu do przewodniczącego KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

               Delegat ICCF                                               Przewodniczący KSzGK
           (-) Mariusz Wojnar                                             (-) Tomasz Stefaniak